சிறு கதை 🙂 சிறு துளி 4

அப்பா அம்மா ஒரு மகன். அந்த மகன் நன்றாக படித்து ஒரு உயர் பதவியில் உள்ளார். ஆனால் அவனின் தந்தை என்ன கூறினாலும் அவன் கூறுவது உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுப்பா. விட்டுடுங்க நான் பார்த்துக்கறேன் என்பான். அப்பாவோ எந்தப் பதிலும் கொடுக்காமல் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்று தன் மன நிலையை தேற்றியப்பிறகு வீட்டிற்கு வருவார். அன்றும் ஏதோ ஒன்றிற்காக மகன் கூறுகிறான் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெறியாதுப்பா. இந்த காலம் வேற, உங்க காலம் வேற என்று. எப்பொழுதும் போல் அப்பாவோ வீட்டை விட்டு வெளியே நடக்க துடங்கினார். அப்போது தன் எதிரில் வந்த ஒருவர் ” ஐயா எப்படி இருக்கிறீர்கள் ” என்று கேட்கிறார். ஊம் என்று தலை அசைக்கிறார் அந்த அப்பாவோ. அப்போது வந்தவர் கூறுகிறார் ஐயா இப்பேற்பட்ட பிள்ளையை பெற்று இந்த அளவிற்கு உயர்த்தி சாதித்து விட்டீர்கள் என்கிறார். அப்பாவின் முகமோ தன்னையறியாமல் வீட்டை நோக்கி திரும்பியது முழு நிலவு புன்னகைப் பொலிவுடன்.

2 thoughts on “சிறு கதை 🙂 சிறு துளி 4”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + six =