சிறு கதை 🙂 சிறு துளி 1

ஒரு அம்மா மட்டும் அப்பா இல்லை. அவருக்கு இரண்டு குழந்தைகள். ஒரு பெண், ஒரு ஆண். அவர்கள் இருவரும் வளர்ந்து பெரியவர்களாகியவுடன் தன் அம்மாவிடம் கேட்கிறார்கள் “அம்மா உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமென்று “. அதற்கு அந்த அம்மா கேட்கிறார் “நான் இழந்த சந்தோஷங்கள் வேண்டுமென்று “. அதற்கந்த பெண் பிள்ளை கூறுகிறது அம்மா நான் திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று. அந்த ஆண் பிள்ளை கூறுகிறது அம்மா. . . ! நீங்கள் இழந்த சந்தோஷத்தை என்னால் திருப்பி கொடுக்க முடியாது ஆனால் என்னுடைய சந்தோஷத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் என்றான். அதற்கந்த அம்மா கூறிய பதில் நான் இழந்த சந்தோஷத்தை விட நான் வளர்த்த சந்தோஷம் தான் அதிகம் என்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + sixteen =